فردین علیخواه؛ دکترای جامعه شناسی

صفحه ای برای انتشار اخبار،آثار و نوشته ها

فردین علیخواه؛ دکترای جامعه شناسی

صفحه ای برای انتشار اخبار،آثار و نوشته ها


رزومۀ آموزشی-پژوهشی

·        مشخصات فردی:


ü     سال تولد:1351                                                            

ü      وضعیت تاهل: متاهل

ü     تحصیلات:

                 ابتدایی،راهنمایی، دبیرستان در شهرستان رشت.

o       لیسانس پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه تبریز  5-1371

o       فوق لیسانس جامعه شناسی  دانشگاه علامه طباطبایی 8- 1375

o        دکتری جامعه شناسی سیاسی   دانشگاه علامه طباطبایی1387-1381

 

·        علایق آموزشی و پژوهشی

 

شبکه های ماهواره ای، موسیقی پاپ، شبکه های اجتماعی، تغییرات سبک زندگی، فضاهای عمومی شهری، فرهنگ مصرف، تلویزیون، حیات اجتماعی شهر، ارزیابی تأثیرات اجتماعی، زندگی روزمره، سلبریتی ها، جوانان.

 

·        سوابق آموزشی

 

ü     مقطع کارشناسی

- جامعه شناسی ارتباطات- مقطع کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی- دانشگاه گیلان-   1383 تاکنون

- جامعه شناسی انحرافات - مقطع کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی-   دانشگاه گیلان-1383 تاکنون

-جامعه شناسی شهری- مقطع کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی- - دانشگاه گیلان-1388 تاکنون

- تغییرات اجتماعی -  مقطع کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی- - دانشگاه گیلان-1383 تا 1390

-آسیب شناسی اجتماعی-مقطع کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه گیلان-1385 تا 1394

-فنآوری های نوین در علوم سیاسی و روابط بین الملل. گروه علوم سیاسی. دانشگاه گیلان. 1394 به بعد

-مبانی جامعه شناسی-کارشناسی علوم سیاسی-دانشگاه گیلان-1390

ü     مقطع کارشناسی ارشد

- سمینار مسائل شهری-مقطع کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه گیلان-1389 تاکنون

ü     مقطع دکترا

ارتباطات بین فرهنگی. دکترای جامعه شناسی. دانشگاه گیلان 1396

استاد مدعو

-انحرافات و آسیب های اجتماعی- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی-1387

-درس مبانی تأمین اجتماعی- پیش نیاز مقطع کارشناسی ارشد-دانشگاه علامه طباطبائی-1388

-مبانی تأمین اجتماعی- مقطع کارشناسی-دانشگاه علامه طباطبائی-1387 -1389

 

·        آثار و فعالیت های پژوهشی(بر حسب علایق پژوهشی)

 

الف)  مطالعات شهری

1- راهکارهای جلب مشارکت ساکنین ناحیه 3 منطقه 7 در بازسازی بافت فرسوده شهری با روشهای کیفی ، مسئولیت : مجری ،کار فرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهران ، سال 1384

2  -طرح جامع توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران ،مسئولیت: همکار اصلی بخش مطالعات سازوکارهای مشارکت اجتماعی، کارفرما: دفتر پژوهش های فرهنگی-به سفارش شهرداری تهران، سال 1386

3- طرح جامع ساماندهی اراضی عباس آباد- تهران، مسئولیت: همکار اصلی بخش مطالعات اجتماعی، کارفرما: دفتر پژوهش های فرهنگی- به سفارش سازمان عمران و نوسازی عباس آباد، سال 1386

4 -ارزیابی اجتماعی پروژه مرمت و نوسازی پیاده راه خیابان ولی عصر، مسئولیت: همکار اصلی ، کارفرما: دفتر پژوهش های فرهنگی-به سفارش زیباسازی شهرداری تهران، سال 1387

5- ارزیابی اجتماعی پروژه مرمت و نوسازی پیاده راه انقلاب-آزادی، مسئولیت: همکار اصلی، کارفرما: دفتر پژوهش های فرهنگی-به سفارش زیباسازی شهرداری تهران، سال 1387

- 6طرح جامع ارتقاء فرهنگ ترافیک (بخشی از مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران)، مسئولیت: مدیر پروژه ، کارفرما: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، سال 1387_88

7- ارزیابی اجتماعی طرح یکطرفه کردن خیابان ولی عصر، مسئولیت : مشترک با مریم نجیبی، کارفرما: شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تهران، سال 1388

8- ارزیابی اجتماعی احداث خطوط اتوبوس های تندرو(مسیر میدان آزادی-میدان پونک)، مسئولیت: مدیر پروژه، کارفرما: دفتر پژوهش های فرهنگی، سال 1389

9- ارزیابی تأثیر اجتماعی پیاده راه سازی محور هفده شهریور شهر تهران، مسئولیت : مشترک با محمد فاضلی، کارفرما: شهرداری تهران، سال 1391

10- ارزیابی آثار اجتماعی احداث پارکینگ طبقاتی دانشگاه شریف، مسئولیت: مجری، کارفرما، شهرداری تهران، سال 1392_1393

ب) وسایل ارتباط جمعی

1- بررسی جایگاه دین در برنامه های رادیو و تلویزیون، مسئولیت: مجری، کارفرما: مرکز مطالعات و تحقیقات صدا و سیما، سال 1378

2- نظارت اجتماعی و نقش رسانه، مسئولیت: مجری، کارفرما: مرکز مطالعات و تحقیقات صدا و سیما، سال 1382

3- الگوی استفاده از شبکه های ماهواره ای در ایران: نظرسنجی از مردم 30 شهرکشور (طرح ملی)، مسئولیت: مجری، کارفرما: مرکز مطالعات و تحقیقات صدا و سیما، سال 1380

4- الگوی استفاده از شبکه های ماهواره ای در ایران: نظرسنجی از مردم 30 شهرکشور (طرح ملی)، مسئولیت: مجری ، کارفرما: مرکز مطالعات و تحقیقات صدا و سیما، سال 1381

5- الگوی استفاده از شبکه های ماهواره ای در ایران: نظرسنجی از مردم 30 شهرکشور (طرح ملی)، مسئولیت: مجری ، کارفرما: مرکز مطالعات و تحقیقات صدا و سیما، سال 1382

6- بررسی الگوی استفاده از شبکه تلویزیونی کشورهای همسایه در استانهای مرزی، مسئولیت: مجری، کارفرما: مرکز مطالعات و تحقیقات صدا و سیما، سال 1379

7- پیامدهای اجتماعی فرهنگی شبکه های ماهواره ای در ایران(با معرفی محتوای برنامه های این شبکه ها)، مسئولیت: مجری، کارفرما: مرکز مطالعات و تحقیقات صدا و سیما، سال 1283

8- بررسی استفاده از شبکه های ماهواره ای در 30 شهر کشور، مسئولیت: مشترک با ابراهیم فتحی، کارفرما: مرکز تحقیقات صداوسیما، سال 1384

9 -ماهواره در ایران:گذشته ،حال،آینده ، مسئولیت: مجری، کارفرما: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، سال 1385

10- نظرسنجی از شهروندان 30 شهر کشور درباره ماهواره، مسئولیت: مشترک با طاهره جعفری، کارفرما: مرکز تحقیقات صدا و سیما، سال 1386

11- چرا برخی ایرانیان برنامه های ماهواره ای را تماشا می کنند؟( مخاطب شناسی شبکه های ماهواره ای در ایران)، مسئولیت : مجری ، کارفرما: مرکز تحقیقات صدا و سیما، سال 1386

12- وضعیت شبکه های ماهواره ای فارسی زبان در ایران (معرفی تلویزیون فارسی بی بی سی)، مسئولیت: مجری، کارفرما: صداوسیما، سال 1387

13- بررسی شبکه های ماهواره ای فارسی زبان دینی، مسئولیت: مجری، کارفرما: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، سال 1389


ج) مطالعات آسیب شناسی اجتماعی

1_ تبیین جامعه شناختی قانون گریزی، مسئولیت: مجری ، کارفرما: مرکز مطالعات و تحقیقات صدا و سیما، سال 1378

2- نظرسنجی از شهروندان تهرانی درباره قانون و قانون گریزی، مسئولیت: مجری ، کارفرما: مرکز مطالعات و تحقیقات صدا و سیما، سال 1380

3- تبیین جامعه شناختی روشهای آسیب زای مراسم چهارشنبه سوری، مسئولیت: مجری ،کارفرما:مرکز مطالعات و تحقیقات صدا و سیما، سال 1379

4- تغییرات اجتماعی و فرهنگ مصرف در ایران، مسئولیت: مجری، کارفرما: مرکز مطالعات و تحقیقات صدا و سیما، سال 1382

5- روش تحقیق کیفی و مطالعه اعتیاد(مجری:دکترعزت اله سام آرام)، مسئولیت: همکار ، کارفرما: ستاد مبارزه با مواد مخدر، سال 1380

6- عوامل اجتماعی بیکاری(مجری:دکترعزت اله سام آرام)، مسئولیت: همکار ، کارفرما: موسسه کار و تامین اجتماعی، سال 1379

7- مصرف گرایی منبع پنهان آسیب های آینده جامعه ایران، مسئولیت: نگارش مقاله، کارفرما: جهاد دانشگاهی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، سال 1383

8-روسپیگری در تهران (با نگاهی به وضعیت سایر کشورها) ریشه ها،راهکارها ، مسئولیت: مجری، کارفرما: دفتر همکاریهای علمی وبین المللی سازمان صدا و سیما ، سال 1383

9- منبع شناسی و تحلیل محتوایی آثار مربوط به بحرانها و تهدید های جامعه ایران، مسئولیت: مجری، کارفرما: دانشگاه علوم بهزیستی کشور، سال 1383

10- زنان و ترس از جرائم در فضای شهری:بررسی موردی شهر تهران، مسئولیت: مشترک با مریم نجیبی، کارفرما: وزارت کشور، سال 1383

11- آسیب شناسی مراسم چهارشنبه سوری(مطالعه موردی شهر قم) ، مسئولیت: همکار اصلی مجری: ابراهیم فتحی، کارفرما: استانداری قم، سال 1387

د) سایر تحقیقات

 -1سنجش مفاهیم علوم اجتماعی (در پایان نامه‌های دانشگاه های ایران)، مسئولیت : مجری، کارفرما: دفتر طرحهای ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سال 1379

2- سنجش مفاهیم علوم اجتماعی (در پایان نامه های دانشگاه های ایران)، مسئولیت: مجری، کارفرما: دفتر طرحهای ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سال 1382

3- نظرسنجی از شهروندان تهرانی درباره گفتگوی تمدنها، مسئولیت: مجری، کارفرما : مرکز مطالعات و تحقیقات صدا و سیما، سال 1380

4- نگرش به جوامع غربی در بین شهروندان تهرانی، مسئولیت: مجری، کارفرما: مرکز مطالعات و تحقیقات صدا و سیما، سال 1380

5- تحلیل محتوای عملکرد خاتمی( از نگاه مطبوعات)، مسئولیت: همکاری، کارفرما: دفتر پژوهشهای فرهنگی، سال 1379

6- نظام آموزشی کشورهای عربستان، آلمان، مصر، هند، مالزی، مسئولیت: مجری، کارفرما: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سال 1377

7 -راهکارهای توسعه و تحول علوم اجتماعی در ایران(مجری:دکترمحمدعبداللهی) ، مسئولیت: همکاری، کارفرما: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. سال 1378

8- موانع توسعه علم در ایران(مجری:دکتر محمدعبداللهی)، مسئولیت: همکاری، کارفرما: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سال 1379

9- پنداشت شهروندان تهرانی درباره خصوصیات ایرانیان، مسئولیت: مشترک با معصومه حیدری) ، کارفرما: مرکز مطالعات و تحقیقات صدا و سیما، سال 1383

10- بررسی نگرش شهروندان تهرانی نسبت به آمریکا، مسئولیت: مجری، کارفرما: مرکز مطالعات و تحقیقات صدا و سیما، سال 1383

11- بررسی میزان مشارکت واستقبال مردم تهران از مراسم دهه فجر، مسئولیت: مجری، کارفرما: مجلس شورای اسلامی، سال 1384

12- نظرسنجی از جوانان درباره موسیقی، مسئولیت :مشترک با محمد خانی، کارفرما: مرکز تحقیقات صدا و سیما، سال 1385

13- طرح جامع تأمین آب شرب استان گلستان، مسئولیت: کارشناس مسئول مطالعات اجتماعی طرح، کارفرما: شرکت مشاور مهندسین مهاب قدس، سال 1388

د) پروژه ها و تحقیقات بین المللی

1- Social assessment: shiraz water and wastewater project /Position: Team leader and research director/ Client: World Bank & Iran National Water and Wastewater Corporation /Year 2003

2- Social assessment: Ahwaz water and wastewater project / Position: Team leader and research director/ Client: World Bank & Iran National Water and Wastewater Corporation /Year 2003

3- IRAN Regional Decentralization & Municipal Management Initiative Service Delivery Survey /Position: Focus group discussions director/ Client: FAFO & World Bank /Year 2005

4- Iran urban upgrading and hosing program/ Position: Team leader and research director/

Client: World bank & Iran housing and Urbaning ministry Year 2006

5- Afghanistan s Shatoot Storage Dam Project: Social Impacts Assessment./ Position: Team leader and research director/ Client: World bank & Afghanistan energy and power ministry /Year 2008-9

 

ه) نظارت و مشاوره علمی پروژه های پژوهشی

1- بررسی کالاهای فرهنگی خانوار(مجری:دکتراحمدرجب زاده)، سازمان: دفتر طرحهای ملی وزارت ارشاد، مسئولیت: عضو گروه نظارت

2- پیمایش ملی ارزشها و نگرشها(موج اول)، سازمان: دفتر طرحهای ملی وزارت ارشاد، مسئولیت: عضو گروه نظارت

3- پیمایش ملی ارزشها و نگرشها(:موج دوم)، سازمان: دفتر طرحهای ملی وزارت ارشاد، مسئولیت، عضو گروه نظارت

4- نیاز سنجی از مصرف کنندگان فیلمهای ویدیویی(ویدئو کلوپها )در ایران، سازمان: دفتر پژوهشهای فرهنگی، مسئولیت: مشاور جامعه شناس

5- مطالعه و طراحی مجتمع فرهنگی-تفریحی کودکان معلول(تهران)، سازمان: شهرداری تهران، مسئولیت: ناظر علمی

6- ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی احداث پارکینگ طبقاتی همت(تهران)، سازمان: شهرداری تهران، مسئولیت: ناظر علمی

7- ارزیابی پیامدهای اجتماعی-فرهنگی پروژه بزرگراه 76 متری سعید آباد(تهران)، سازمان: شهرداری تهران، مسئولیت: ناظر علمی

8 -ارزیابی آثار اجتماعی نوسازی بافت های فرسوده در محله اتابک تهران، سازمان: شهرداری تهران، مسئولیت: ناظر علمی 

9 -ارزیابی تاثیر اجتماعی احداث و تکمیل خیابان شکیبایی منطقه یک شهرداری تهران، سازمان: شهرداری تهران، مسئولیت: ناظر علمی

10 -بررسی تاثیرات اجتماعی- فرهنگی احداث وتجهیز ورزشگاه شهید سلیمانی، سازمان: شهرداری تهران، مسئولیت: ناظر علمی 

11- بررسی تاثیرات اجتماعی- فرهنگی احداث وتجهیز اماکن ورزشی صابرین شاهد، سازمان: شهرداری تهران، مسئولیت: ناظر علمی

12- بررسی تاثیرات اجتماعی- فرهنگی احداث بوستان رحمان آباد، سازمان: شهرداری تهران، مسئولیت: ناظر علمی

13- بررسی تاثیرات اجتماعی- فرهنگی احداث وتجهیز اماکن ورزشی حضرت زهرا(س)، سازمان: شهرداری تهران، مسئولیت: ناظر علمی

14- بررسی تاثیرات اجتماعی- فرهنگی احداث وتجهیز اماکن ورزشی کاشانک، سازمان : شهرداری تهران، مسئولیت: ناظر علمی

15- ارزیابی آثار اجتماعی  فرهنگی تکمیل بزرگراه لشگرک، سازمان: شهرداری تهران، مسئولیت: ناظر علمی   

16- ارزیابی تأثیرات اجتماعی احداث پروژه مسجد الرضاء، سازمان: شهرداری تهران، مسئولیت: ناظر علمی  

17 -ارزیابی تأثیرات اجتماعی احداث پارک آموزشی ترافیک، سازمان: شهرداری تهران، مسئولیت: ناظر علمی  

18 -ارزیابی تأثیرات اجتماعی احداث مجموعه فرهنگی ورزشی قائم، سازمان: شهرداری تهران، مسئولیت: ناظر علمی

19- مطالعات بهنگام سازی طرح جامع حوضه های آبریز شمال و ارومیه، سازمان: شرکت مشاور مهندسین مهاب قدس، مسئولیت: مشاور علمی مطالعات اجتماعی

20 - ارزیابی تاثیرات اجتماعی احداث و تکمیل بزرگراه صیاد شیرازی، سازمان: شهرداری تهران، مسئولیت: ناظر علمی

21 - ارزیابی اثرات اجتماعی مناسب سازی حمل و نقل عمومی برای معلولین منطقه1 ، سازمان: شهرداری تهران، مسئولیت: ناظر علمی

22 - ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه احداث و تکمیل دیوار حائل منطقه یک شهرداری تهران، سازمان: شهرداری تهران، مسئولیت: ناظر علمی

23 -طرح: ارزیابی تأثیرات اجتماعی مبارزه با حیوانات بلا صاحب و ناقل بیماری در سطح منطقه 1 شهرداری تهران، سازمان: شهرداری تهران، مسئولیت: ناظر علمی

24- ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه احداث کندرو بزرگراه لشگرک، سازمان: شهرداری تهران، مسئولیت: ناظر علمی

25- ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه‌ی پل طبقاتی صدر، سازمان: شهرداری تهران، مسئولیت: ناظر علمی

62- بررسی ارزیابی تأثیرات اجتماعی فرهنگی طرح مدیریت و کنترل نمای ساختمان، سازمان: شهرداری تهران، مسئولیت: ناظر علمی

27- ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث و توسعه و بهسازی رمپ و لوپ  میدان فاطمی، سازمان: شهرداری تهران، مسئولیت: ناظر علمی

28- ارزیابی تأثیرات اجتماعی-فرهنگی ارتقاء کیفی محور مصطفی خمینی شهر تهران، سازمان: شهرداری تهران، مسئولیت: ناظر علمی

 

          نقد، بررسی و معرفی کتاب

_ضیمران،محمد. دانش و قدرت : آرا میشل فوکو .نشر هرمس.تهران 1381

           _بررسی کتاب در گفتگو با نویسنده.کتاب ماه علو م اجتماعی.مهر و آبان 1382

_صدری،احمد. نظریه های علوم اجتماعی و گفتگوی تمدنها .نشر هرمس. تهران 1380

بررسی کتاب در گفتگو با نویسنده.کتاب ماه علوم اجتماعی.بهمن و اسفند 1382

_مصرف، موضوعی برای مطالعات فرهنگی. نگاهی به کتاب مصرف. رابرت باکاک. ترجمه خسرو صبری. کتاب ماه علوم اجتماعی .فروردین و اردیبهشت 1383. شماره 79

ستوده.هدایت اله. آسیب شناسی اجتماعی. ارجاعی از سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت).1389(منتشر نشده)


  •    کتاب


- سنجش مفاهیم اساسی علوم اجتماعی(دو جلد)-دفتر طرحهای ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-تهران 1383- 810 ص.

- سنجش مفاهیم در پیمایش های  اجتماعی- انتشارات جامعه شناسان-تهران-1389

-رویکرد اجتماع محور در پیاده راه سازی-معاونت اجتماعی-فرهنگی شهرداری تهران و نشر علوم اجتماعی. تهران 1393

-دیوید سی. تورنز. دگرگونی شهرها. ترجمه فردین علیخواه. انتشارات شهر. تهران 1395

-استفان میلز. مصرف گرائی، روشی برای زندگی. ترجمه فردین علیخواه- انتشارات جامعه شناسان.1396

*در فرایند انتشار

-ویکاس مهتا. خیابان. ترجمه فردین علیخواه. سازمان زیباسازی شهر تهران


نگارش فصلی از کتاب:

-رسانه ها و سبک های موسیقی-فصل ششم از کتاب:

لبیبی ، محمد مهدی و همکاران. مجموعه مطالعات رسانه(جلد سوم): جامعه شناسی رسانه. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.تهران-1391

-  مطالعات فرهنگی و/ در جهان‌های نو- لارنس گروز برگ/ ترجمه: فردین علیخواه.   در کتاب:

مطالعات فرهنگی: دیدگاه­ها و مناقشات- گزینش و ویرایش: محمد رضائی-انتشارات جهاد دانشگاهی

-اعتماد؛ کلید جامعه خود-ترمیمگر. جستارهایی در حادثه پلاسکو. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 1395

Fardin alikhah. "The politics of satellite television in Iran".-

In:

Mehdi Semati (ed.) Media, Culture, and Society in Iran: Living with globalization and the Islamic stateRoutledge.london & Newyork.2008

 

·        مقالات  در مجلات علمی -پژوهشی

- علیخواه، فردین( 1378). کنش ارتباطی ، بنیاد شکو فایی حوزه عمومی : اندیشه های یورگن هابرماس- اطلاعات سیاسی اقتصادی ، ش140- 139 .

- علیخواه، فردین( 1374). ماکس وبر و تغییرات اجتماعی- نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز ، ش 153-152

 - علیخواه، فردین( 1376). کنش ارتباطی و زبان در اندیشه هابرماس  فصلنامه راهبرد-ش 13،

 - علیخواه، فردین( 1376). هابرماس و علوم اجتماعی  فصلنامه راهبرد ش 14

علیخواه، فردین. مریم نجیبی.(1385) زنان و ترس از جرم در فضاهای شهری   فصلنامه رفاه اجتماعی- شماره 27

-علیخواه، فردین( 1387).پیامدهای سیاسی مصرف گرایی- فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات فرهنگی-پژوهشکده مطالعات اجتماعی فرهنگی وزارت علوم-شماره 1

-علیخواه، فردین. متین پورجعفری.(1391) تأملی بر خرده فرهنگ جوانان: مطالعه ای درباره ماشین رانی نمایشی جوانان شهر رشت.  فصلنامه راهبرد فرهنگ. سال پنجم. شماره 20. زمستان 1391

-علیخواه، فردین(1392). پنداشت از رپ: مطالعه ای در بین طرفداران. فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی. سال چهارم.شماره 1. بهار و تابستان 1392

-علیخواه، فردین. معصومه شفیعی.(1393). فضا و بازتولید قدرت: مطالعه ای درباره تفکیک جنسیتی در دانشگاههای تهران. فصلنامه تحقیقات فرهنگی. دوره هفتم. شماره 1. بهار .

-علیخواه، فردین. امین نباتی شغل. احسان باباتبار(1393). زن به مثابه سوژه شناسا: تحلیلی از سینمای اصغر فرهادی. پژوهشنامه زنان. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. دوره 5. شماره 10.

-علیخواه، فردین. رضا اقامتی(1393). تحلیلی جامعه شناختی از نامگذاری معابر شهری. مجله مطالعات توسعه اجتماعی و فرهنگی. موسسه آموزش عالی سبز/انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات. دوره دوم. شماره 3.

-علیخواه، فردین. مهدی بولاغی. هدا یاقوتی(1394). تغلب در امتحان: نگاهی از درون. فصلنامه راهبرد فرهنگ. ستاد عالی انقلاب فرهنگی. شماره 277.

-علیخواه. فردین. محمد نادمی. محدثه ضیاء(1394). تجربه انگ زنی و تجربه اختلال هویت جنسیتی؛ آثار و پیامدها. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی. دانشگاه علوم پزشکی ایران. دوره 13. شماره 1.

-علیخواه، فردین، احمد بخارائی، امین نباتی شغل(1394). واکاوی سوژۀ زن در فضای گفتمانی سینمای ایران. فصلنامه زن در فرهنگ و هنر. دوره 7. شماره 1 .

-علیخواه، فردین. معصومه شادمنفعت(1395). عشاق و شهر: مطالعه ای درباره جوانان و فضای عمومی در شهر رشت. فصلنامه تحقیقات فرهنگی. دوره 9-شماره 1 .

- ال ساندر ،(1378) جامعه شناس  همچون یک کاراگاه ترجمه فردین علیخواه.  فصلنامه پژوهش و سنجش ، ش 19 و 20 

- علیخواه، فردین( 1374). جایگاه و کارکرد رسانه در سخنرانی های امام( ره) (تحلیل محتوای توصیفی)- فصلنامه پژوهش

وسنجش، ش 17 و 18

-علیخواه، فردین. محمد خانی( 1385).جوانان و مصرف موسیقی-  فصلنامه پژوهش و سنجش- شماره 45-46.تابستان 1385 

-علیخواه، فردین. سمانه کوهستانی. طاهره واقعه دشتی(1396). نقش شبکه های اجتماعی موبایلی در زندگی زنان(مطالعه موردی شهر رشت). فصلنامه زن در فرهنگ و هنر. دوره 9. شماره 4. زمستان 1396

-ضمیری، مریم. نادر افقی. فردین علیخواه(1396). تحلیل جامعه شناختی ناسزاگویی در گفتار به مثابه یک پادفرهنگ: پژوهشی در سطح شهر رشت. دوفصلنامه جامعه پژوهشی فرهنگی. سال هشتم. شماره چهارم. زمستان 1396.صص 63 الی 98

-Mousa Khedmatgozar Khoshdel, Vahid Ghasemi, Fardin Alikhah. (2014)   Social Impact Assessment of the Neighborhood House (Case Study: Sixth Municipal District of Tehran). Mediterranean Journal of Social Sciences. VOL. 5, No 3

-Alikhah, F. (2017). A brief history of the development of satellite channels in IranGlobal Media and Communication, 174276651773425. Doi: 10.1177/1742766517734251

·        مقالات و نوشته ها در مجلات و سایت های عمومی( غیر دانشگاهی)

-  فردین علیخواه. مریم نجیبی. عبدالرضا علی عربیان موانع اجتماعی روانی بازسازی بافت های فرسوده شهری- فصلنامه اندیشه ایرانشهر- دفتر پژوهش های فرهنگی- 1386. شماره 9و10

-فردین علیخواه. شلخته نویسی به جای شکسته نویسی. اسیب شناسی زبان نوشتار در شبکه های اجتماعی. ماهنامه مدیریت ارتباطات. آبان 1395 .

-فردین علیخواه. از شبکه های درد دلی تا ظهور غول های رسانه ای: درباره آمدن و رفتن شبکه فارسی وان. ماهنامه مدیریت ارتباطات. بهمن 1395 .

-فردین علیخواه. حریم سلطان یا حریم ایران؟ درباره ترکیه و سریال هایش:

http://anthropology.ir/article/30136.html

-فریس، کری او. جامعه شناسی سلبریتیترجمه فردین علیخواه. سایت انسان شناسی و فرهنگ.

http://anthropology.ir/article/30729.html

جی.کوتاربا، پی.وانینی. مطالعات جامعه شناختی موسیقی پاپ: خلاصه ای تاریخی. ترجمه فردین علیخواه. سایت انسان شناسی و فرهنگ.

http://anthropology.ir/article/30956.html

ای. لانگ سی. کی یر . موسیقی و اعتراض. برگردان فردین علیخواه. سایت انسان شناسی و فرهنگ.

http://anthropology.ir/article/31705.html

-علیخواه، فردین. تحلیل اجتماعی مصرف گرایی جامعه ایرانی پس از جنگ. سایت انسان شناسی و فرهنگ. لینک:

http://anthropology.ir/article/29972

-فریس، کری او.(1394) . جامعه شناسی سلبریتی. ترجمه فردین علیخواه. سایت انسان شناسی و فرهنگ. لینک:

http://anthropology.ir/article/30729

-فردین علیخواه.  توصیه هایی برای اعضاء گروههای اجتماعی مجازی. سایت تخصصی فناوری های نوین. شهریور 94:

http://www.ictpress.ir/?lang=fa&muid=147&item=23657

-فردین علیخواه. افشاگری در محیط خانواده با نرم افزارهای مکان یاب. ماهنامه جامعه پویا. آبان 1394.

-فردین علیخواه. از ماهواره تا شبکه های اجتماعی: حاشیه ای بر پدیده مرتضی پاشائی. هفته نامه صدا. 1 آذر 1393.

-فردین علیخواه. رسانه های جدید نوکیسه گی را گسترش دادند: ببین، من هم اینجا هستم. ماهنامه جامعه پویا. شهریور 1394 .

علاوه بر عناوین یاد شده، نگارنده این سطور طی چند سال گذشته حدود 100 یادداشت در مطبوعات و رسانه های خبری در حوزه های مختلف اجتماعی به رشته تحریر درآورده است.


·        مصاحبه با رسانه ها


-خیزش هیجان جوانی(آسیب شناسی چهارشنبه سوری). روزنامه همشهری.27 اسفند 86

- مخاطب شناسی شبکه های ماهواره ای فارسی زبان. روزنامه اعتماد ملی. 20 فروردین 87

- بررسی خط مشی سریال سازی تلویزیون در ماه مبارکت رمضان-روزنامه اعتماد-27 مهر 1387

-شبکه های ماهواره ای در ایران :آیا تشت ماهواره بر زمین می افتد؟ روزنامه بهار.24 اسنفد1388

-چه کسی چراغ ماهواره را روشن می کند؟ روزنامه آرمان-مرداد 1390

-رقابت برای آشیانه گزینی مخاطب ایرانی. ماهنامه مدیریت ارتباطات. آبان 1390

-آیا پخش اخبار جرائم موجب هراس عمومی می شود؟ سایت مرکز آموزش و پژوهش همشهری. اردیبهشت 91

-جایگاه پیوست اجتماعی در پروژه های شهر رشت کجاست؟ مصاحبه با هفته نامه مسائل روز(محلی).9 خرداد 1391

- باید سواد بصری مخاطب را افزایش دهیم: روش های مقابله با تأثیرات مخرب سریال های ماهواره ای در گفت و گو با دکتر فردین علیخواه. هفته نامه سروش. شنبه 30 اردیبهشت 1391

-چهارشنبه سوری ، فرصت یا تهدید؟ در گفت و گو با دکتر فردین علیخواه. سایت خبر آنلاین. 13 اسفند 91

-مدنی بودن جنبش های اینترنتی در ابهام است. مصاحبه با هفته نامه آسمان. شنبه 27 مهر ماه 1392.

-باید به دنبال گواهینامه کیفیت اجتماع مداری(کام) باشیم. مصاحبه با ماهنامه راه ابریشم. نشریه وزارت راه و شهرسازی.سال نوزدهم. آبان 1393

-شهر و خاطره جمعی. مصاحبه با ماهنامه « شهر، زندگی، زیبایی». ویژه نامه خاطره در شهر. سازمان زیبا سازی شهر تهران. دوره اول. شماره 3. بهار 1391

-"دیگر گفتن اینکه ماهواره از اساس بد است فایده ندارد. مصاحبه با خبرآنلاین. 2 اردیبهشت 92

- حواسمان نباشد هالووین جای چهارشنبه سوری را می گیرد. مصاحبه با سایت خبر آنلاین. سه شنبه 27 اسفند 1392

-به تبعات اجتماعی پروژه ها توجه نمی شود. مصاحبه با روزنامه گیلان امروز. 17 آذر 1392.

-دروغگویی با خونسردی. مصاحبه با روزنامه همشهری. شنبه 4 خرداد 1392

-بازی های رایانه ای از منظر آسیب شناسی اجتماعی. شرکت در برنامه « جستجو». رادیو گفتگو. خرداد 1392

-چالش های شبکه های ماهواره ای. شرکت در برنامه « محرمانه نیست» رادیو گفتگو. چهارشنبه 15 مرداد 1393

-دولت درباره تکنولوژی جدید مطالعه کند. مصاحبه با هفته نامه صدا. مهر 1393. شماره 7.

-تب نگهداری حیوانات خانگی میان جوانان ایرانی با هدف ارتقای طبقه اجتماعی. گفتگو با خبرگزاری پانا. چهارشنبه 30 مهر 1393.

-انتقاد یک جامعه شناس از برنامه ماه عسل. گفت و گو با سایت خبرآنلاین. 9 تیر 1394.

-هر پروژه شهری باید پیوست اجتماعی داشته باشد. مصاحبه با روزنامه اعتماد(استان گیلان). 26 مهر 1394

-واقعیت های مجازی ملموس تر از فضای واقعی است. مصاحبه با مدرسه همشهری. 28 آبان 1393

-ضرورت خودترمیمی جامعه ایران پس از پلاسکو. خبرگزاری ایرنا. 11/11/1395

-جادوی جذابیت: درباره شبکه های گروه جم. روزنامه وقایع اتفاقیه. 14 اردیبهشت 96

-خودمان پذیرفتیم زنان ضعیف اند. میزگرد روزنامه شرق. 25/8/96

-با جامعه غمگین و تحقیرشده ای مواجه ایم که به هم خشونت می ورزند. خبرآنلاین. یکشنبه 21 آبان 1396 

 

· مشارکت در کنفرانس ها، همایش ها، پنل ها

 

  • خارجی

-"Iranian Social Impact Assessors and Responsible Development"-

Impact Assessment and Responsible Development- 28 May – 4 June-Poebla-Mexico-2011

-Fardin Alikhah. Indigenous People Involvement in Wind Power Plants :( City of manjil), IAIA12 Energy Future: The Role of Impact Assessment. Porto, Portugal 27 May - 1 June 2012

-Virtual social networks and environmental activism: A study of Iranian environmental activism". In: Social media and social movements. Laboratory  for Internet Studies, Higher School of Economics, St. Petersburg, Russia, September 18-19, 2014

-"Social media and environmental enthusiasts". IMPACT ASSESSMENT IN THE DIGITAL ERA. 20-23 April 2015. Florence, Italy.

 

  • داخلی           

        -ارزیابی آثار اجتماعی آزاد راه قزوین-رشت. همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان.اردیبهشت1389

        -رسانه و اشاعه مصرف گرایی(بررسی دو آگهی تجاری تلویزیون از منظر نشانه شناسی)- رشت. همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان.اردیبهشت1390

         -ساروکارهای اشاعه فرهنگ ترافیک در دو کشور توسعه یافته.(مشترک با سلیمان پاک سرشت). یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندس حمل و نقل و ترافیک. دوم و سوم اسفند 1390-تهران

-رسانه، مصرف و سبک زندگی(خوانش انتقادی چند آگهی صدا و سیما). همایش تحولات سبک زندگی در ایران. شهرداری تهران.1392

-اجتماع معترض و مجری مصمم: مطالعه اجتماعی پروژه پیاده راه سازی خیابان هفده شهریور شهر تهران. (مشترک با محمد فاضلی). همایش ملی شهر و زندگی روزمره. معاونت اجتماعی-فرهنگی شهرداری تهران. اردیبهشت 1393.

-تهران 26 بهمن 1390

 

·        سخنران مدعو

         - پلیس و جامعه: ایجاد ارتباط موثر. فرماندهی کل: نیروی انتظامی استان گیلان.1385

        - رسانه و مصرف: بررسی تبلیغات صدا و سیما و شبکه های ماهواره ای. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان. دوشنبه 7 آذر 1390

-پرورش اندام و سبک زندگی. دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان. اردیبهشت 1392

شبکه های دینی ماهواره ای فارسی زبان، ضعف ها، قوت ها. سازمان تبلیغات اسلامی شهر قم. 13/4/1392

-زندگی با / زندگی برای شبکه های اجتماعی. دانشکده فنی دانشگاه گیلان. 22 اردیبهشت 1395

- سلسله نشست های نقد و بررسی پروژه های اتا(ارزیابی تأثیر اجتماعی). موضوع نقد و بررسی: ارزیابی های اجتماعی ساخت ورزشگاه-معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و موسسه رخداد تازه-تهران 23 آذر 1390

- سلسله نشست های نقد و بررسی پروژه های اتا(ارزیابی تأثیر اجتماعی). موضوع نقد و بررسی: ارزیابی های اجتماعی ساخت تونل توحید، صدر، نیایش و امیرکبیر-معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و موسسه رخداد تازه. 1391.

-ضرورت تهیه پیوست های اجتماعی-فرهنگی در پروژه های عمرانی. استانداری اردبیل. 24 آذر 1395

-مصرف گرائی از تلویزیون تا شبکه های اجتماعی. ویژه مشاوران خانواده. اردبیل. 24 آذر 1395

-زمینه های اجتماعی و سلیقۀ موسیقیایی. کانون ادبیات آهنگین خانه شعر و ادبیات. 5 دی 1395

-رسانه های جدید/قدیم و بازتاب آسیب های اجتماعی. دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری ایلام. 18 اسفند 95. ایلام.

-رسانه های اجتماعی و احساس محرومیت. دانشگاه آزاد ایلام. 18 اسفند 1395.

-شبکه های اجتماعی، روابط اجتماعی یا اشتباهی؟ شورای شهر شهرستان آستانه اشرفیه. 16 آبان 1396

-حضور در اجتماع، رهایی از جامعه شناسی دسکتاپی. 24/8/96 . انجمن جامعه شناسی ایران. تهران

-شبکه های اجتماعی، عشق/ نفرت. دانشگاه پیام نور استان زنجان. 22 آذر 1396.زنجان

 

·        سخنران مدعو برای پنل

-مسائل اجتماعی و مترو- دفتر(ساختمان) مرکزی متروی شهر تهران- 5 تیر 1392

           - آسیب شناسی آگهی های بازرگانی تلویزیون. مرکز تحقیقات صدا و سیما. تهران.1386

  -ابعاد اجتماعی و فرهنگی پیاده راه سازی در شهر رشت- خانه فرهنگ گیلان و پژوهشکده گیلان شناسی. 23 آذر 1394

    -نود، رسانه، فوتبال، - دانشگاه گیلان. 20 آبان 1394

  -پیامدهای اجتماعی بازتاب حادثه پلاسکو در شبکه های اجتماعی. انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات. دانشگاه تهران. 12 بهمن 1395

   -فضاهای عمومی شهر و فرهنگ. پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات/ موسسه انسان شناسی و فرهنگ. 23 خرداد 95

 -موبایلت را زمین بگذار!: درباره شهروند-خبرنگار. اداره کل بهزیستی استان گیلان. همایش صیانت از کاربران فضای مجازی. رشت. 2 خرداد 96

-ارزیابی انتقادی از واکنش افکار عمومی در ماجرای قتل آتنا. 2 مرداد 1396. جهاد دانشگاهی. واحد تهران.

-سلامت اجتماعی، با نگاهی به کودک آزاری. اداره بهزیستی شهرستان لنگرود. 1/9/96

-نشست تخصصی آسیب شناسی کودک آزاری در ایران. دانشگاه گیلان. 17/7/96

-مد؛ تشابه یا تمایز؟ نشست تغییرات فرهنگی جامعه ایرانی. دانشگاه گیلان. 14/12/1396

-سلیقه موسیقایی؛ با نگاهی به جامعه ایرانی. دانشگاه خوارزمی. کرج. 12/12/1396

·        اجرای کارگاههای علمی- آموزشی

                                                                

          -اجتماع، ارتباط و آسیب های اجتماعی: کارشناسان ادارات بهزیستی استان های گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی. اداره بهزیستی استان گیلان. رشت آذر1387     

          -ارزیابی تأثیر اجتماعی در پروژه های شهری- مرکز آموزش های علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران-  20،21،27،28 آبان 1389.

          -ارزیابی تأثیر اجتماعی در پروژه های شهری- مرکز آموزش های علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران- خرداد 1390

          - ارزیابی تأثیر اجتماعی در پروژه های شهری-دانشکده مدیریت دانشگاه تهران-آبان 1390

          - ارزیابی تأثیر اجتماعی در پروژه های شهری-دانشکده مدیریت دانشگاه تهران-اسفند 1390

          -ارزیابی تأثیر اجتماعی در پروژه های شهری-شهرداری قزوین-1391

-مسئولیت اجتماعی سازمانی و ارتباط با ذیمدخلان در عصر شبکه های اجتماعی. دانشگاه گیلان. چهارشنبه 28 مهر 1395.

-رسانه های جمعی و نحوه مواجهه با آسیب های اجتماعی. خانه مطبوعات ایلام. 18 اسفند 1395

-جایگاه زنان در برنامه های توسعه. استانداری گیلان. 29 و 30 فروردین 1396 .

-درسگفتارهایی در جامعه شناسی موسیقی. موسسه خرد جان جهان. رشت بهار 1396

-زندگی در قاب جامعه شناسی. انجمن جامعه شناسی ایران. آبان و آذر 96(6 جلسه). تهران.

-زندگی در قاب جامعه شناسی. موسسه خرد جان جهان. رشت. مهر 1396. (شش جلسه)

-حیات اجتماعی شهر: روایت های یک جامعه شناس از شهرهای دنیا. برگزاری کارگاه در:

. انجمن جامعه شناسی ایران. 26 بهمن 1396

موسسه خرد جان جهان. 29 بهمن 1396

دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان. 5 و 12 آذر 1396

 

·        راهنمائی پایان نامه های کارشناسی ارشد

                                                                                                                     

1- اتومبیل و خرده فرهنگ جوانی، رشته: جامعه شناسی، دانشگاه گیلان

2- ترس از جرم در بین زنان در فضاهای عمومی شهری، رشته: جامعه شناسی، دانشگاه گیلان

3- انواع سرمایه ها(اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و حمایت از ارزش های دموکراتیک، رشته: جامعه شناسی، دانشگاه گیلان

4-  مصرف رسانه ای و سبک زندگی، رشته : جامعه شناسی،  دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران شمال

5- افت مخاطبان رادیو: بررسی نقش مدیریت و محتوای رسانه در آن ، رشته : جامعه شناسی،  دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران شمال

6- رویای ایرانی: بررسی انواع سرمایه و آرزوهای جوانان ایرانی، رشته: جامعه شناسی، دانشگاه گیلان

7- بازتولید نابرابری های جنسیتی در فضاهای عمومی شهری، رشته: جامعه شناسی، دانشگاه گیلان

8- مفهوم اجتماعی فضا: مطالعه ای تطبیقی بین پاساژ و بازار سنتی، رشته: جامعه شناسی، دانشگاه گیلان

9- جامعه شناسی « تراختور» : رسانه های جدید و جنبش های اجتماعی، رشته: جامعه شناسی، دانشگاه گیلان

10- بررسی دلایل گرایش به تماشای ماهواره در شهر اردبیل، رشته: جامعه شناسی، دانشگاه گیلان

11- ارزیابی تأثیرات اجتماعی آزاده راه قزوین رشت-مطالعه ای در بخش امام زاده هاشم، رشته: جامعه شناسی، دانشگاه گیلان

12- نهادهای اجتماعی و جامعه پذیری جنسی، رشته: جامعه شناسی، دانشگاه گیلان

13- جامعه شناسی چاپلوسی: مطالعه ای در مراکز دانشگاهی، رشته: جامعه شناسی، دانشگاه گیلان

14- رسانه های جدید و جنبش های محیط زیستی، رشته: جامعه شناسی، دانشگاه گیلان

15- فیسبوک و چالش های حریم شخصی، رشته: جامعه شناسی، دانشگاه گیلان

16- بررسی علل اجتماعی اعمال منافی عفت عمومی، رشته : حقوق ، دانشگاه گیلان

17- بررسی میزان شکاف حاکمیت و جامعه در خصوص تعریف جرم، رشته حقوق، دانشگاه آزاد -رشت

18- ارزیابی تأثیرات اجتماعی احداث کارخانه سیمان جوین در سبزوار، رشته: جامعه شناسی، دانشگاه گیلان

19- از کوچه تا کافه: پاتوق های زنان در شهر اصفهان، رشته: جامعه شناسی، دانشگاه گیلان

 

·        داوری مقالات علمی-پژوهشی

داوری مقالات متعدد برای فصلنامه های راهبرد فرهنگ، تحقیقات فرهنگی ایران، پژوهشنامه زنان، مطالعات توسعه فرهنگی و اجتماعی، پژوهشنامه حقوق کیفری، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، جامعه پژوهی فرهنگی


·        جوایز

 

دریافت لوح تقدیر برای پژوهش"تبیین جامعه شناختی قانون گریزی در ایران"-مرکز مطالعات ،تحقیقات و سنجش برنامه ای صدا و سیما-تهران 1381

دریافت لوح تقدیر از یازدهمین جشنواره کتاب سال دانشجویی برای کتاب"سنجش مفاهیم اساسی علوم اجتماعی"- تهران 1383

-دریافت لوح تقدیر جهت مقاله برتر در :  همایش تحولات سبک زندگی در ایران. شهرداری تهران. 1392

-دریافت لوح تقدیر از شهردار تهران برای: ناظر علمی نمونه پروژه های ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی(اتاف)-جشنواره اتاف. شهرداری تهران. 20 آبان 1394

·        عضویت ها

- عضو پیوسته انجمن جامعه شناسی ایران

- عضو پیوسته انجمن بین المللی جامعه شناسی

-عضو پیوسته انجمن پژوهشگران اینترنت(ساختمان مرکزی: شیکاگو. امریکا)

- عضو پیوسته انجمن بین المللی تحقیقات ارتباطات و رسانه

-  عضو پیوسته انجمن بین المللی ارزیابی تأثیر

-عضو پیوسته انجمن بین المللی مطالعات موسیقی پاپ


·        شرکت در کارگاههای تخصصی :

 

Social impact assessment (intermediate level two-day course)

  By: Community Insights PTY LTD-Tehran, Iran 18-19 October 2010.