فردین علیخواه، دانش‌آموختۀ جامعه‌شناسی

صفحه ای برای انتشار اخبار فعالیت ها

فردین علیخواه، دانش‌آموختۀ جامعه‌شناسی

صفحه ای برای انتشار اخبار فعالیت ها

 

بسترهای اجتماعی مصرف گرایی: چگونه مصرف گرایی روش زندگی می شود؟

نویسنده: استیون مایلز

ترجمه: فردین علیخواه

ناشر: انتشارات اندیشه احسان

299 صفحه

توضیح: این کتاب قبلا با عنوان مصرف گرایی به عنوان روش زندگی توسط انتشارات جامعه شناسان منتشر شده بود. در این نوبت به پیشنهاد ناشر نام آن تغییر یافت و محتوای کتاب نیز با دقت ویرایش شد.

 

  • فردین علیخواه

 

این داستان در ماهنامه ادبیات داستانی چوک شماره 145 منتشر شده است

 

دانلود متن داستان

  • فردین علیخواه

 

 

برای خواندن این داستان به آدرس زیر بروید

 

پرده کشی

  • فردین علیخواه

 

اگر به خواندن این مقاله علاقه دارید روی آدرس زیر کلیک کنید

 

خواندن مقاله

  • فردین علیخواه

 

نوشته: تد پولهموس

برگردان: فردین علیخواه

منتشره در: سایت انسان شناسی و فرهنگ

برای مطالعه اینجا کلیک کنید.

  • فردین علیخواه

 

مقالۀ:

درباره دختران چادری مدرن: ظهور نسل « تری این وان» در ایران

در فصلنامه جامعه شناسی فرهنگ و هنر منتشر شد.

برای مطالعه روی لینک کلیک کنید.

لینک فصلنامه

 

کلمات کلیدی:

چادرپوشی، حجاب، ایران، مقاومت، فشن اسلامی

  • فردین علیخواه
  • فردین علیخواه
  • فردین علیخواه

 

برای مطالعه، روی کلمات کلیک کنید

قسمت اول

 

قسمت دوم

 

قسمت سوم

 

قسمت چهارم

  • فردین علیخواه

 

مدارای اجتماعی، راه حل جامعه در وضعیت فعلی است

 

برای مطالعه این مصاحبه اینجا کلیک کنید

  • فردین علیخواه